Reparació d’impressores

T’oferim les millors solucions reparatòries per a la teva impressora

Què és, com funcionen i com es classifiquen les impressores?

 

Diagnosi gratuït

Porta’ns la teva impressora sense compromís i et direm què li passa i què necessites.

(Impressores grans)

 

Impressora de cortesia

Si ho necessites, et deixem una impressora mentre t’arreglem la teva.

Manteniment

Tota maquinària requereix un manteniment perquè la seva rendibilitat continuï essent satisfactòria.

Consumibles

Tota impressora necessita els seus cartutxos de tinta.

T’oferim tota la varietat existent perquè no et quedis sense el que necessites.

Solucions d’impressió

Si necessites més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Què és una impressora?

És un objecte auxiliar connectat a una unitat central de processament d’un ordinador. Així doncs, és un dispositiu perifèric a l’ordinador.

La seva funció és reproduir una còpia d’aquells documents que hagin estat prèviament emmagatzemats en un format electrònic. Aquests documents poden ser textos o imatges que són impresos en un paper utilitzant cartutxos de tinta o tòners (tecnologia làser).

És una eina essencial i imprescindible per a les cases, empreses, escoles i l’administració.

Avui dia tenim les impressores que es connecten de forma permanent a l’ordinador units mitjançant un cable, o les impressores xarxa que s’hi connecten a través d’una interfase de xarxa interna que permet a qualsevol usuari de la xarxa imprimir documents de manera inalàmbrica.

Gairebé totes les impressores més modernes permeten la connexió directa d’aparells de multimèdia electrònics com les targetes CompactFlash, Secure Digital o Memory Stick, pendrives, o aparatós de captura d’imatge com càmeres digitals i escàners.

Heretant la tecnologia de les màquines d’escriure, les impressores van patir importants modificacions al llarg del temps. Amb això hi ha tingut molt a veure l’evolució de les interfases gràfiques d’usuari, de la mà de sistemes operatius com Windows i Mac.

Llavors, els usuaris van començar a canviar la manera en què utilitzaven els seus ordinadors i el treball que realitzaven amb ells es va tornar més complex. Així doncs, la tecnologia de les impressores va haver de modificar-se i adequar-se a les necessitats específiques dels usuaris, fins atrapar un grau d’especialització en el qual podem trobar impressores optimitzades per dibuix vectorial, impressores per impressió d’imatges i altres d’optimitzades per text. Fins i tot en trobem de tridimensionals làser i de tinta, com per exemple la ZPrinter 650 i la 3D de la Z Corporation respectivament.

Actualment, la major part de la quota d’impressores que es ven al mercat són models d’impressores multifuncionals. Aquestes són impressora, escàner i/o màquines de fax al mateix temps. Una impressora combinada amb un escàner pot funcionar bàsicament com una fotocopiadora.

Són dissenyades per realitzar treballs repetitius de poc volum, que no requereixin virtualment un temps de configuració per aconseguir una còpia d’un determinat document. Tot i això, són considerats dispositius lents (10 pàgines impreses per minut es considera ràpid), i el desgast per pàgina és relativament alt.

Per treballs de major volum hi ha les impremtes, que són màquines que realitzen la mateixa funció que les impressores però estan dissenyades i optimitzades per realitzar treballs d’impressió de gran volum, com seria la impressió de diaris o revistes. Les impremtes són capaces d’imprimir centenars de pàgines per minut o més.

Com funcionen les impressores?

Cada impressora compte amb mètodes d’impressió específics pel fet que existeixen diferents tecnologies respecte a la qualitat de la imatge, la velocitat d’impressió, cost, soroll, disseny intern i extern. Tots aquests atributs fan que cada impressora dispersi de les altres. A part que primerament cal classificar-les segons el tipus: de tòner, d’injecció de tinta, de tinta sòlida, d’impacte, de matriu de punts o de sublimació de tinta.

A més, avui dia han sorgit noves tecnologies que  ens porta a les impressores de tipus Braille, de línies i les de tipus 3D que permeten tenir una còpia del document en 3D, i finament les impressores multifuncionals que no només es poden imprimir sinó que també es treuen fotocòpies, i en alguns casos és possible enviar fax.

Com es classifiquen les impressores?

Es tipifiquen tenint en compte característiques com l’escala cromàtica que és capaç d’imprimir, és a dir, en colors o blanc i negre, el tipus de connexió, la quantitat de pàgines per minut que són capaços de processar i imprimir i el tipus específic de tecnologia que utilitza per fer-ho.

 

Respecte el tipus de connexió, existeixen diversos protocols per imprimir com Ethernet, inalàmbric per Wi-Fi, por paral·lel i USB, essent aquest últim el més modern i utilitzat de l’actualitat.

Quins tipus d’impressores hi ha?

Impressores de Matriu de Punts

Un dels exemples d’impressora de matriu de punts més coneguts és el de la EPSON LX-300, i és una tecnologia d’impressió que es basa en el principi de la declaració, és a dir, que la impressió es produeix al colpejar una agulla o una roda de caràcters contra una cinta amb tinta. El resultat del cop és la impressió d’un punt o d’un caràcter en el paper que està darrere de la cinta. Pràcticament ja ningú les utilitza avui en dia, ja que han estat sobrepassades en tecnologia i capacitat per les impressores de doll de tinta.

Els usos més habituals són pel comerç i l’oficina, degut fonamentalment al fet tan econòmic que resulta el seu ús.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Impressora de doll de tinta o Inkjet

Una de les tecnologies d’impressió més utilitzades i esteses, ja que són barates de mantenir i fàcils d’operar. Aquestes impressores imprimeixen utilitzant un o diferents cartutxos de tinta diferents, que solen ser dels colors Cian, Magenta, Groc i Negre, pigments habituals utilitzats en la impressió offset i que ens garanteix una excel·lent qualitat en les impressions, arribant a tenir a vegades una qualitat semblant a les impressions làser en color.

Els usos més habituals per les impressores de doll de tinta o Inkjet, com també se la coneix, són pels comerços, les oficines petites, les llars, la indústria i el disseny gràfic entre molts altres àmbits.

Si vols més informació sobre tintes, t’ho expliquem al nostre post de venda de tintes i tòners.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Impressora Làser

Un dels trets més importants quan parlem d’impressores làser és sens dubte la qualitat que s’obté en les impressions, qualitat que en els últims anys s’ha anat perfilant per ser utilitzada en la premsa en impremtes de petit port. Actualment podem trobar en el mercat impressores làser realment econòmiques, i amb característiques que sorprenen.

Els usos més habituals de les impressores làser són el comerç, petites oficines, impremta, disseny gràfic i tots aquells llocs on es requereixin grans volums d’impressió a alta velocitat.

La base del seu funcionament és la tecnologia làser, però en certa mesura és molt semblant al principi del funcionament de les fotocopiadores. Aquesta utilitza el raig làser modulat per enviar la informació que es desitgi a un tambor fotosensible. Mitjançant rajos làser, es crea una imatge electroestàtica completa de la pàgina a imprimir.

Després d’aquest procés, s’aplica al tambor una pols ultrafina anomenada Tòner, que s’adhereix només a les zones sensibilitzades pels rajos làser. Quan el tambor passa sobre la fulla de paper, la pols es transfereix a la seva superfície, formant les lletres i imatges de la pàgina, que passa per un escalfador anomenat FUSOR, el qual crema el Tòner fixant-lo a la pàgina.

Les principals característiques de les impressores làser, a més de la seva velocitat i qualitat, són que depenent del model d’impressora làser poden imprimir en colors o blanc i negre.

 

Avantatges à són molt més ràpides que les d’injecció de tinta. A més, tenen una major definició i el tòner és més econòmic que la tinta, el que les fa més rentables per a una oficina, on s’imprimeixen grans quantitats de document diàriament.

Desavantatges à el preu de compra és més elevat que el d’una impressora de doll de tinta.

  

Pel que respecte a la impressió a color, els tòners per a les impressores làser són molt més cars que les tintes. Això mateix succeeix amb el preu de les impressores. El que provoca que per a impressió en color pels usuaris d’una llar, l’elecció sempre sigui una impressora a doll de tinta.

Si vols més informació sobre tòners, t’ho expliquem al nostre post de venda de tintes i tòners.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Plòtters

Aquest tipus de tecnologia és àmpliament utilitzada en l’actualitat per realitzar tota classe de projectes publicitaris, tals com gigantografíes, cartellera comercial i publicitat a mesura extra gran.

Aquesta és una eina que permet a l’usuari realitzar projectes d’impressió de grans dimensions, ja que alguns models són capaços d’imprimir fins a 160cm d’amplitud. Un altre dels usos més freqüents dels plòtters, també anomenats traçadors, és en l’àmbit de l’arquitectura pel dibuix de plànols.

Actualment, els plòtters treballen amb la tecnologia d’injecció de tinta, el que els atorga una excel·lent flexibilitat i qualitat.

Els usos més habituals dels plòtters són els estudis d’arquitectura, publicitat, disseny gràfic i impremtes.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Impressores d’impacte

Una impressora d’impacte és una impressora que recórrer principalment a processos mecànics per imprimir en paper.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Poden ser de tres tipus:

  • Impressora de Línia

És una de les tecnologies més antigues d’impressió, i consta d’un tambor o una cadena amb caràcters els quals es mouen davant d’una cinta i en colpejar contra aquesta arquen el caràcter en el paper. Eren molt ràpides però també molt sorolloses. Exigien un manteniment alt i per tant, han estat reemplaçades per tecnologies menys costoses i simples.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona
  • Margarita

Aquest tipus de mecanismes eren molt senzills i utilitzats en les màquines d’escriure tradicionals, on una esfera amb diferents caràcters (la margarita) girava fins a posicionar el caràcter pretès davant d’un petit martell. El martell, a l’empènyer el caràcter que es trobava davant, el feia colpejar a la cinta impregnada en tinta i immediatament sobre el paper. El nombre de caràcters impresos es reduïen al nombre de caràcters existents a la margarita.

És impossible imprimir gràfics amb una de tipus margarita. Van ser deixades d’utilitzar a partir de sorgiment de les impressores matricials que tenen la capacitat d’imprimir text i gràfics alhora, encara que no aconsegueixin tanta qualitat.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona
  • Matricial (o d’agulles)

És un tipus d’impressores d’impacte on el seu capçal està compost per una o més línies verticals d’agulles, que al colpejar amb una cinta impregnada amb tinta, imprimeixen un punt per agulla. Així, el desplaçament horitzontal del capçal de la impressora combinat amb l’accionament d’una o més agulles produeix caràcters configurats amb una matriu de punts.

La definició (qualitat) de la impressió depèn, bàsicament, del número d’agulles en el capçal d’impressió, de la proximitat entre elles i de la precisió de l’avanç del motor que acciona el capçal d’impressió. Les impressores més freqüentment trobades tenen 9, 18 o 24 agulles. Encara que ja siguin considerades antigues, encara s’utilitzen per imprimir documents fiscals (degut a la possibilitat d’imprimir en paper carbònic), en sistemes on és necessari mantenir un cost baix i en grans volums d’impressió.

Una de les característiques més interessants de les impressions de matriu de punts és que suporten paper de formulari continu, el que permet imprimir grans quantitats de formularis de forma senzilla i ràpida.

tintes i toners consumibles impressora impressores girona

Si vols saber com instal·lar la teva impressora, visita el post on t’ho expliquem a l’apartat de rènting i lloguer d’impressores.

Envia'ns un correu

2 + 2 =

Altres serveis

Ecoalia i XG Innova t’oferim solucions d’impressió

Correu electrònic

info@xginnova.com

Truca’ns

972 91 20 32